Βιογραφικό

Ο κ. Γκιρτοβίτης Φώτης σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε το 1993. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία κατά τα έτη 1993-1994 στο στρατό ξηράς ως οπλίτης Ιατρός. Εξεπλήρωσε την υποχρεωτική προς την ύπαιθρο υπηρεσία του επί 18 μήνες, στο περιφερικό Ιατρείο Σκεπαστού του Κέντρου Υγείας Σοχού. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Αιματολογίας, κατόπιν εξετάσεων, το 2003 μετά από άσκηση επί 2 έτη στην ειδική Παθολογία, στην Β΄ Παθολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος» και επί 4 έτη στην ειδικότητα της Αιματολογίας, στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Από τον Ιούλιο του 2003 έως τα τέλη του 2006, συνέχισε να εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Μονάδα Αιμόστασης της Α΄ ΠΡ.Π. Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ όπου μετεκπαιδεύτηκε στην Aιμόσταση και στις τεχνικές της κυτταρομετρίας ροής κοντά στον καθηγητή κ. Μακρή Παντελή. Παράλληλα κατά το ανωτέρω διάστημα συμμετείχε ως ειδικός Αιματολόγος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη ασθενών με προβλήματα αιμόστασης» της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. με κωδικό έργου 20519 και υπεύθυνο προγράμματος τον κ. Μακρή.

Το 2005 ολοκλήρωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβή στην ιατρική σχολή του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο την Αιματολογία και βαθμό ομόφωνα «Άριστα».

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έλαβε μέρος και ολοκλήρωσε το 7ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής, που πραγματοποίησε το Α.Π.Θ.

Από τις 15.11.2006 έως τις 31.1.2007 εργάσθηκε ως επικουρικός Ιατρός, στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, συμμετέχοντας ενεργά στις κλινικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής.

Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως σήμερα εργάζεται ως Επιμελητής Α, στο Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, συμμετέχοντας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι υπεύθυνος των εξωτερικών Ιατρείων Αιμόστασης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, παρέχει δε τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος Αιματολόγος στην διερεύνηση και αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχές αιμόστασης που νοσηλεύονται στις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου.

Μέχρι σήμερα ο κ. Γκιρτοβίτης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 εργασίες σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή Ιατρικά περιοδικά, έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ιατρικών σεμιναρίων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και έλαβε μέρος σε πάνω από 100 συνέδρια με περισσότερες από 218 ανακοινώσεις εργασιών. Συμμετείχε δε σε περισσότερες από 35 διαλέξεις, εισηγήσεις και μαθήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων πανεπιστημιακών κλινικών του Α.Π.Θ.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων με τίτλο «Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα» και «Τα αιμοπετάλια», κι ενός εγχειριδίου με τίτλο «Θρομβοφιλία – Πρακτικός οδηγός πρόληψης θρομβοεμβολικών επεισοδίων».

Ως ειδικός Αιματολόγος συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής στην Α΄ ΠΡΠ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ καθώς επίσης και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην Αιματολογία, Βιοπαθολογία όπως και στην εκπαίδευση νοσηλευτών, επισκεπτριών υγείας και τεχνολόγων, στα πλαίσια της εργασίας του στο Κέντρο Αίματος.

Από το 2008 συμμετέχει επιπλέον στην διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος «Θρομβοεμβολικές παθήσεις», καθώς επίσης και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Είναι κριτής εργασιών σε τρία ξενόγλωσσα Ιατρικά περιοδικά, ένα ελληνικό (Hippokratia) από το 2011 και δύο διεθνή (Therapeutics and Clinical Risk Management και American Journal of Case Reports) από το 2008 και 2014 αντίστοιχα.

Συμμετείχε στην οργάνωση 4 ιατρικών συνεδρίων και είναι μέλος 5 ιατρικών επιστημονικών εταιριών μεταξύ αυτών: της Γερμανικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin) και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας.

Τέλος από τον Οκτώβριο του 2015 είναι υπεύθυνος του νεοσυσταθέντος εργαστηρίου Αιμόστασης και ποιοτικού ελέγχου, το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Αίματος του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.