Παρακολούθηση Διεθνών Συνεδρίων

12th World Congress of Pshychophysiology, 18-23 Σεπτεμβρίου 2004, Χαλκιδική.

110 Jahrestagung der Deutschen Gessellschaft fuer Innere Medizin (110ο Ετήσιο Παγγερμανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας) 17-21 Απριλίου 2004, Wiesbaden.

112 Kongress der Deutschen Gessellschaft fuer Innere Medizin (112ο Ετήσιο Παγγερμανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας) 22-26 Απριλίου 2006, Wiesbaden.

113 Kongress der Deutschen Gessellschaft fuer Innere Medizin (113ο Ετήσιο Παγγερμανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας), 14-18 Απριλίου 2007, Wiesbaden.

12th Congress of the European Hematology Association, 7-10 Ιουνίου 2007, Vienna.

20th International Congress on Thrombosis το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25 έως 28 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα

10ο International Symposium on Myelodysplastic Syndromes που πραγματοποιήθηκε στις 6 – 9 Μαΐου 2009 στην Πάτρα

54 Jahrestagung der Gesellschaft fuer Thrombose und Haemostaseforschung & 1st Symposium van de Nederlandse Vereniging voor Thrombose en Hemostase, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2010 στη Νυρεμβέργη

15th European  Hematology Association Congress, Barcelona, 10-13 June 2010

21th Regional Congress of the ISBT, Lisbon, 18 – 22 June 2011

6ο International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Bergamo της Ιταλίας από τις 20 έως τις 22 Απριλίου του 2012

Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια

XVIII Congress of the International Society on Thrombosis and     Haemostasis (ISTH), Paris – France 2001, με 1 εργασία:

 • Refludan treatment in heparin induced thrombocytopenia (HIT)

29ο World Congress of the International Society of Hematology, Seoul 2002, με 2 εργασίες:

 • Refludan treatment in heparin induced thrombocytopenia (HIT)
 • Thrombophilic tendency: Correlation with increased levels of coagulation factors

2nd International Congress on Cardiovascular Diseases, Kosice – Slovakia, 2002, με 2 εργασίες:

 • Hyperhomocysteinemia as independent cardiovascular risk factor in patients with ischemic stroke
 • Early visualization of ischemic cerebrovascular attacks on CT in patients over 65 is related to certain cardiovascular risk factors

17th International Congress on Thrombosis, Bologna – Italy 2002, με 2 εργασίες:

 • Idiopathic thrombopenic purpura: Treatment approaches
 • Thrombophilic tendency: Correlation with increased levels of coagulation factors

7th European Hematology Association (ΕΗΑ), Florence – Italy 2002, με 1 εργασία:

 • Coexistence cutaneous T-cell lymphoma and B-cell lymphoma in patient with hepatitis C virus infection

44th Annual Meeting of the American Society of Hematology (ASH) Philadelphia – USA 2002, με 1 εργασία:

 • Increased levels of coagulation factor and thrombophilic tendency.

First Mediterranean Forum of Kidney Diseases, Casablanca – Maroko 2003, με 1 εργασία:

 • Acute renal failure as first presentation in a patient with squamous cell carcinoma of the lung

8th European Hematology Association (EHA), Lyon – France 2003, με 3 εργασίες:

 • Thrombophilia Leiden a reason of thrombotic episodes in hemophiliacs   
 • CD34/CD33 ratio in the differential diagnosis of de novo and secondary acute myeloid leukemias
 • Εxpression of adhesion molecules in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura

ΧΙΧ Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Birmingham – UK 2003, με 7 εργασίες:

 • Ιnferior vena cava aplasia in a patient with Leiden thrombophilia
 • Factor VIII inhibitor in a patient with multiple sclerosis and interferon regimen
 • Synthetic tripeptides with specific inhibitory action against Gp-Ib glycoprotein 
 • Treatment of DIC: the role of PC
 • Thrombophilic tendency in patients with chronic renal disease submitted to regular dialysis
 • Acute ischemic strokes: LMWHs or aspirin adinistration and laboratory follow up

45th Annual Meeting of the American Society of Hematology (ASH), San Diego – USA 2003, με 3 εργασίες:

 • Thromboembolic Events (TEs): Epidemiological Study I
 • Malignancies and Thromboembolic Events (TEs): Epidemiological comparison of their incidence among hospitalized patients during the last 50 years
 • The Effect of the Environmental Changes in Deaths Caused by Malignancies or by Thromboembolic Diseases (TDs)

11th annual meeting of European society of musculoskeletal radiology (ESSR), Augsburg – Germany 2004, με 1 εργασία: 

 • Cartilage damage and synovium changes in heamophilic arthropathy: evaluation with magnetic resonance imaging

4th International ISMNI Workshop on Musculoskeletal and Neuronal Interactions, Χαλκιδική 2004, με 1 εργασία:

 • Cartilage damage and synovium changes in heamophilic arthropathy: evaluation with magnetic resonance imaging

XVIIth International Congress on Fibrinolysis and Proteolysis (ISFP), Melbourne – Australia 2004, με 1 εργασία:

 • Thrombolytic treatment in peripheral venous thrombosis

9th European Hematology Association (EHA), Geneva – Switzerland 2004, με 6 εργασίες:

 • Comparison of incidence between thromboembolic events (TEs) and malignancies. An epidemiological retrospective study
 • Lamivudine prophylaxis in a patient with acute myelogenous leukemia and chronic hepatitis B
 • Cartilage damage and synovium changes in heamophilic arthropathy: evaluation with magnetic resonance imaging
 • Endothelium and platelets function in diabetic patients
 • Expression of platelet receptors in major depression
 • Pseudo-tumors as complication of haemostatic disturbances. Six-years of follow up

18th International Congress on Thrombosis, Ljubljana – Slovenia 2004, με 8 εργασίες:

 • Τhe assessment of MDA and SOD after the administration of allopurinol in the ischemia-reperfusion syndrome of the small bowel
 • Hemophilic arthropathy: A comparison between the findings of magnetic tomography and of simple X-rays
 • Comparison of incidence between thromboembolic events (TEs) and malignancies. An epidemiological retrospective study
 • Paradoxical action of the synthetic pentasaccharide (Arixtra®)
 • Study of haemostasis in neonates with intrauterine growth retardation (IUGR)
 • Chronic renal failure: Thrombotic events and relation with the levels of Thrombomodoulin, TFPI and Willebrand factor
 • Comparison of platelets’ and endothelium function between diabetics and normal subjects
 • Function of platelets: Comparison of findings between the PFA-100 and the aggregometer in normal subjects

XXVI International Congress of the World Federation of Hemophilia, Bangkok – Thailand 2004, με 5 εργασίες:

 • Hemophilic arthropathy: A comparison between the findings of magnetic tomography and of simple X-rays
 • Major surgical complication at a patient with high levels of FVIII inhibitor: successful treatment with Novoseven
 • Haemophiliacs and thrombotic episodes
 • Pseudo-tumors as complication of haemostatic disturbances. Six-years of follow up
 • Early stage of haemophilic arthropathy: The role of magnetic resonance imaging

46th Annual Meeting of The American Society of Hematology (ASH) San Diego – California 2004, με 4 εργασίες:

 • Appliance of the DNA-Micro Array Technique for the Identification of Patients with Thrombophilic Diathesis. Comparison to the Classic PCR Analysis
 • Generation of prothrombinase according to Hicks and Pitney Test. Comparison of the Levels of F1+F2 Simultaneously in Hemophiliacs with and without Thrombophilic Mutations and normal Subjects
 • Possible relation of Crohn’s Disease and Hereditary Thrombophilia: Detection of ASCA Seropositivity. (Preliminary Results)
 • The Expression of platelet membrane glycoproteins in patients with Myelodysplastic Syndromes

10th European Hematology Association (EHA), Stockholm – Sweden 2005, με 2 εργασίες:

 • Increased frequency of thrombotic risk factors in Haemophiliacs
 • Generation of prothrombinase according to Hicks and Pitney Test. Comparison of the Levels of F1+F2 Simultaneously in Hemophiliacs with and without Thrombophilic Mutations and normal Subjects

XXth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Sydney – Australia 2005, με 6 εργασίες:

 • HIT-II: Therapeutical use of Fondaparinux (our experience)
 • Drug induced inhibition of platelet function and immune hemolytic anemia
 • The possible protective role of FXIII Leu34 allele in thromboembolic episodes Its coexistence with FVL and PAI-1 (4G/5G) mutations in thrombophiliacs
 • Linear and Cyclic RGD peptides containing salicylic acid derivates and their antiplatelet activity in vitro
 • An inquiry into death causes based on autopsy findings
 • Thrombophilic mutations: A comparison between the microarray technique and the Solid Phase Oligonucleotide Ligation Assay (SPOLA)

XXXth World Congress of the International Society of Hematology (ISH), Istanbul 2005, με 5 εργασίες:

 • Increased frequency of thrombotic risk factors in Haemophiliacs
 • Appliance of the DNA-Micro Array Technique for the Identification of Patients with Thrombophilic Diathesis. Comparison to the Classic PCR Analysis
 • HIT-II: Therapeutical use of Fondaparinux (our experience)
 • Effect of erythropoietin on platelets in patients with MDS
 • Resistance to aspirin checked with two specific methods

33th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer, Bergamo – Italy 2005, με 1 εργασία:

 • The Expression of platelet membrane glycoproteins in patients with Myelodysplastic Syndromes

47th Annual Meeting of The American Society of Hematology (ASH), Atlanta – USA 2005, με 2 εργασίες:

 • Effect of erythropoietin on platelets in patients with MDS
 • Thrombin Generation Test, F1+2 and TAT Levels in Hemophiliacs

XXVII International Congress of the World Federation of Hemophilia, Vancuver – Canada 2006, με 2 εργασίες:

 • Thrombotic Episodes in Hemophiliacs
 • Severe allergic reaction after the use of recombined FVIII

11th European Hematology Association (EHA), Amsterdam – Netherlands 2006, με 1 εργασία:

 • Haemarthrosis as complication of superwarfarin poisoning

48th Annual Meeting of The American Society of Hematology (ASH), Orlando – USA 2006, με 2 εργασίες:

 • Tumor Marker CA 15-3 in Hematological Malignancies
 • Resistant Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Treatment with Rituximab

6th Congress European Federation of Internal Medicine, Lisabon 2007, με 4 εργασίες:

 • Predictive value of lactate dehydrogenase in myelodysplastic syndromes
 • Cardiac valvular lesions in patients with myeloproliferative diseases
 • Copper and iron status in myelodysplastic syndrome
 • Levels of serum β2-microglobulin and lactate dehydrogenase in myeloproliferative disorders

XXXI World Congress of the International Society of Hematology (ISH), Uruguay 2007, με 4 εργασίες:

 • Haemarthrosis as complication of superwarfarin poisoning
 • Epidemiological Study: Causes of Deaths in three villages
 • Acute Dietary effect on platelets’ aggregation
 • Dietary effect on Vitamin K-depended coagulation factor

9th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, Florence 2007, με 1 εργασία:

 • Lactate dehydrogenase in patients with myelodysplastic syndromes

49th Annual Meeting of American Society of Hematology 2007, με 4      εργασίες:

 • Copper and iron status in Myelodysplastic syndromes
 • Correlation of red blood cells and platelets parameters
 • Discrimination indices as screening tests for beta-thalassemic trait
 • Macrocytosis in COPD and course of the disease

50th Annual Meeting of American Society of Hematology 2008, με 3 εργασίες:

 • Factor V deficiency in a patient with polycythemia vera and Huntington’s chorea
 • Veno-occlusive disease of the liver during induction therapy for acute lymphoblastic leukemia
 • Copper levels in patients with hematological malignancies

51th Annual Meeting of American Society of Hematology, New Orleans 2009, με 1 εργασία:

 • Thrombophilia as a Risk Factor for Central Retinal Vein Thrombosis

14th Congress of the European Hematology Association, Berlin 2009, με 3 εργασίες:

16th Congress of the European Hematology Association, London 2011, με 2 εργασίες:

 • Case study of severe thrombocytopenia and association with the course and final outcome of the diseaseat a rual Hospital of Greece
 • Effect of antiphychotic drucs on blood clotting

23rd Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, Amsterdam, The Netherlands, June 2-5, 2013, με 1 εργασία:

 • Non invasive pre-donation hemoglobin screening in whole blood donors: is it time to adopt it?

24th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion In Conjunction with the 6th Malaysian National Transfusion Medicine Conference by Malaysian Blood Transfusion Society Kuala Lumpur, Malaysia, December 1-4, 2013, με 1 εργασία:

 • Confidential unit exclusion in the era of molecular testing – Contribution to blood safety and profile of the donors

19th Congress of EHA, 12-15 Ιουνίου 2014, με 5 εργασίες:

 • SEARCH FOR EVENTUAL BACTERIAL CONTAMINATION OF BLOOD COMPONENTS PRESENTING VISIBLE HEMOLYSIS OR IMPLICATED IN ADVERSE TRANSFUSION  REACTIONS
 • SEARCH FOR EXTENDED PHENOTYPE-MATCHED BLOOD UNITS TO TRANSFUSE ALLOIMMUNIZED PATIENTS-IMPLICATIONS FOR THE BLOOD BANK
 • ANTI-JKA AUTO-ANTIBODY CAUSING HEMOLYSIS IN A PATIENT WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENIA: AN INTERESTING CASE REPORT
 • LEUKOREDUCTION FILTER OBSTRUCTION-THE OPPORTUNITY TO DETECT BLOOD DONORS WITH SICKLE CELL TRAIT
 • ANALYSIS OF ADVERSE REACTIONS IN VOLUNTARY WHOLE BLOOD DONORS: EXPERIENCE FROM A GREEK BLOOD CENTRE

25th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, London – UK, Lune 27 – July 1, 2015, με 3 εργασίες:

 • Bacterial contamination in a Blood Bank environment: Prevalence and Implications
 • Bacterial Contamination of the Hands of Health Care Workers in a Blood Bank
 • The Lewis phenotype distribution among Blood Donors from Northern Greece – Indirect evidence of their secretor status