Συμμετοχή σε επιτροπές

– Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης» που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Αιμόστασης της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στη Θεσσαλονίκη στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2003.

– Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης» που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Αιμόστασης της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2005. 

– Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης – Καρκίνος και Θρόμβωση» που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Αιμόστασης της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2006.

– Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη

– Κριτής στην επιτροπή έκδοσης για τα κείμενα του τόμου των πρακτικών του Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού προγράμματος (peer-editing) που παρουσιάστηκαν στο εκπαιδευτικό Συμπόσιο: «Ενδοθήλιο και Αιματολογικά Νοσήματα» στα πλαίσια του 22ου  Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2011

– Σχολιαστής της στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου με τίτλο «Επείγουσες καταστάσεις στην Νεφρολογία» το οποίο έλαβε χώρα στην Ξάνθη από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2010

– Μέλος τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας της Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων και θεολόγου Αναστασιάδου Πηνελόπης με θέμα: «Εθελοντική αιμοδοσία και Ορθόδοξη Εκκλησία – Η ατομική αυθυπέρβαση ως γεγονός κοινωνίας», η οποία εκπονήθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το 2009

– Πρόεδρος στη συνεδρία των Αναρτημένων Ανακοινώσεων στη θεματική ενότητα: Θρόμβωση – Αιμόσταση, του 19ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου

– Πρόεδρος στην συνεδρία προφορικών ανακοινώσεων με θέμα: «Θρόμβωση και Αιμορραγική διάθεση» στα πλαίσια του 23ου Αιματολογικού συνεδρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Νοεμβρίου 2012

– Κριτής  για τα κείμενα του τόμου του Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού προγράμματος (peer-editing) που παρουσιάστηκαν στο εκπαιδευτικό Συμπόσιο: «Ενδοθήλιο και Αιματολογικά Νοσήματα» στα πλαίσια του 22ου  Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2011

– Σχολιαστής της στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου με τίτλο «Επείγουσες καταστάσεις στην Νεφρολογία» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη από τις 18 έως 20 Ιουνίου 2010

– Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη.