Παρακολούθηση Ελληνικών Συνεδρίων

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, 15-17 Δεκεμβρίου 1989, Θεσσαλονίκη. 

1ο Αθλητιατρικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος, 9-11 Νοεμβρίου 1990, Θεσσαλονίκη.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, 12-14 Μαρτίου 1998, Θεσσαλονίκη. 

10ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 28-31 Οκτωβρίου 1999,  Ρόδος.

Επιστημονικό Συνέδριο «Υπερλιπιδαιμίες και αθηρωσκλήρωση στον 21ο αιώνα», 1-3 Φεβρουαρίου 2001, Θεσσαλονίκη.

Επιστημονικό Συνέδριο «Παράγοντες κινδύνου και Αθηροσκληρωτικές αγγειακές παθήσεις», 22-25 Ιανουαρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

19ο  Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως 22 Νοεμβρίου 2008 στην Αθήνα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Μεταγγισιοθεραπείας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 έως 10 Μαΐου 2008 στην Κέρκυρα

Την ημερίδα με θέμα: «Αιμόσταση – Διαταραχές και Αντιμετώπιση» που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία στις 12 Απριλίου 2008 στην Θεσσαλονίκη

Το 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2008 στην Θεσσαλονίκη

Την Εκπαιδευτική Διημερίδα Παθολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 15 έως 16 Φεβρουαρίου 2008 στην Θεσσαλονίκη

2ο Ετήσιο συνέδριο «Σύγχρονες Εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 3 – 5 Δεκεμβρίου 2009

Το 25ο Βοριοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο που Πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2010, στην Θεσσαλονίκη

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Απριλίου 2010 στα Ιωάννινα

Το 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 10 -12 Νοεμβρίου 2010 στην Θεσσαλονίκη

Το 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 3 έως τις 5 Μαΐου 2012

To 5ο Πανελλήνιο συνέδριο αγγειακών εγκεφαλικών νόσων το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8-9 Μαρτίου 2013

Παρακολούθησα τα Σεμινάρια Αιμοδοσίας με τίτλο: «Η Αιμοδοσία το 2014» τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη στις 19 – 21 Ιουνίου 2014

Παρακολούθησα το διαδραστικό σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας και εισαγωγής στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη

Εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Καλλιθέα – Χαλκιδική 1998, με 2 εργασίες:

 • Υγειονομικά στοιχεία και πραγματικές ιατρικές παροχές σε πάσχοντες γενικού πληθυσμού αγροτικού ιατρείου νομού Θεσσαλονίκης
 • Δείκτες υγείας ενός δείγματος ελληνικού πληθυσμού ημιορεινής περιοχής, σήμερα

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2000, με 1 εργασία:

 • Ασυνήθης κλινική εικόνα και εντόπιση χρόνιας λοίμωξης από Salmonella enteritidis

11ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000, με 5 εργασίες:

 • Θεραπεία με Refludan σε 8 περιπτώσεις θρομβοπενίας από ηπαρίνη (ΗΙΤ) τύπου ΙΙ
 • Βαριά και παρατεταμένη μυελική απλασία συνδεόμενη με λήψη τικλοπιδίνης
 • Συγγενής διαταραχή του μεταβολισμού της κοβαλαμίνης. Περίπτωση ενήλικα με μακροκυττάρωση και νευρολογικές διαταραχές
 • Διερεύνηση των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης των αιμοπεταλίων στη θρομβοκυτταραιμία, εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής
 • Θρομβοφιλική διάθεση: αιτιολογική συσχέτιση με τα αυξημένα επίπεδα παραγόντων της πήξης

16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2001, με 3 εργασίες:

 • Σύνδρομο EVANS με πρώτη εκδήλωση οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
 • Ευνοϊκή απάντηση ασθενούς με ανθεκτική νόσο Waldenstrom στη χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CD 20
 • Αγγειίτιδα Wegener με πρώτη εκδήλωση μακροσκοπική αιματουρία

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Αθήνα 2001, με 1 εργασία:

 • Η σημασία φύλλου, ηλικίας και αριθμού καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (ΚΠΚ) στην απεικόνιση εμφράκτου στη CT εγκεφάλου της υπεροξείας φάσης σε ασθενείς > 65 ετών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ι-ΑΕΕ)

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2001, με 1 εργασία:

 • Αγγειίτιδα Wegener με πρώτη εκδήλωση μακροσκοπική αιματουρία

12ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2001, με 5 εργασίες:

 • Θρομβοπενία από ηπαρίνη συνοδευόμενη από θρόμβωση της πνευμονικής αρτηρίας και πολλαπλές πνευμονικές εμβολές
 • Ο λόγος CD34/CD33 συχνά βοηθά στη διαφοροδιάγνωση της de novo οξείας μυελογενούς λευχαιμίας από την δευτεροπαθή μετά από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
 • Μόρια προσκόλλησης στα λεμφοκύτταρα ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα
 • Διαγνωστικά προβλήματα σε ασθενή με μη εκκρίνων πολλαπλούν μυέλωμα και ίνωση στο μυελό των οστών
 • Μακροχρόνια ηωσινoφιλία οφειλόμενη σε συστηματική μαστοκυττάρωση

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2002, με 4 εργασίες: 

 • Αγγειίτιδα Wegener με πρώτη εκδήλωση αιμολυτική αναιμία από ψυχροσυγκολλητίνες
 • Λεϊσμανίαση ως αίτιο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης
 • Ψευδής κλινική εικόνα ‘ασκίτη υπό τάση’ σε ασθενή με HCV κίρρωση ήπατος, αιμορροφιλία Α και θρομβοφιλία Leiden
 • Παρανεοπλασματική πέμφυγα σε ασθενή με Μη-Hodgkin λέμφωμα

13ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Πάτρα 2002, με 9 εργασίες:

 • Συγγενής έλλειψη κάτω κοίλης φλέβας και θρομβοφιλία Leiden
 • Παρανεοπλασματική πέμφυγα σε ασθενή με Μη-Hodgkin λέμφωμα
 • Οξεία πλασμαβλαστική λευχαιμία ως εξέλιξη πολλαπλού μυελώματος
 • Sticky platelet syndrome
 • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ): Θεραπευτικές επιλογές
 • Ανάπτυξη ιδιαίτερα υψηλού τίτλου επίκτητου ανασταλτή του παράγοντα VIII σε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας και θεραπεία με ιντερφερόνη
 • Συνθετικά τριπεπτίδια με ειδική εκλεκτική ανασταλτική δράση στην γλυκοπρωτεΐνη Gp-Ιb της μεμβράνης των αιμοπεταλίων
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ). O ρόλος της πρωτεΐνη C
 • Ερμηνεία θρομβοφιλικής διάθεσης σε περιοδικά και συστηματικά αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου

17ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2002, με 1 εργασία:

 • Μεσοθηλίωμα περιτοναίου ως σπάνιο αίτιο χρόνιου κοιλιακού άλγους σε νεαρό ασθενή

3ο Καρδιολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2002, με 1 εργασία:

 • Υπερομοκυστεϊναιμία σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

2o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 2003, με 1 εργασία:

 • Όψεις και διαστάσεις της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες

14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη 2003, με 8 εργασίες:

 • Η θρομβοφιλία Leiden αίτιο θρομβωτικών επεισοδίων σε αιμορροφιλικούς ασθενείς
 • Θρομβοεμβολικά νοσήματα (ΘΕΝ): επιδημιολογική μελέτη Ι
 • Αιμορροφιλική αρθροπάθεια: Σύγκριση των ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας με τα απλά ακτινογραφήματα
 • Αιμορροφιλική αρθροπάθεια: πρώιμα ευρήματα με μαγνητική τομογραφία της κατά γόνυ άρθρωσης
 • Νεοπλασματικά και θρομβοεμβολικά νοσήματα (ΘΕΝ): Επιδημιολογική συσχέτιση του επιπολασμού τους σε νοσηλευθέντες ασθενείς κατά την διάρκεια των τελευταίων  50 ετών
 • Η επίδραση των περιβαλλοντικών μεταβολών στους θανάτους από νεοπλασματικά και θρομβοεμβολικά νοσήματα
 • Παράδοξη δράση του συνθετικού πεντασακχαρίτη (Arixtra)
 • Προφυλακτική χορήγηση λαμιβουδίνης σε ασθενή με οξεία μυελογενή λευχαιμία και ενεργό ηπατίτιδα Β

«Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης», Θεσσαλονίκη 2003, με 9 εργασίες:

 • Συγγενής έλλειψη κάτω κοίλης φλέβας και θρομβοφιλία Leiden
 • Ανάπτυξη ιδιαίτερα υψηλού τίτλου επίκτητου ανασταλτή του παράγοντα VIII σε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας και θεραπεία με ιντερφερόνη
 • Θρομβοφιλική διάθεση: αιτιολογική σχέση με τα αυξημένα επίπεδα παραγόντων της πήξης
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ). O ρόλος της πρωτεΐνη C
 • Η θρομβοφιλία Leiden αίτιο θρομβωτικών επεισοδίων σε αιμορροφιλικούς ασθενείς
 • Θρομβοεμβολικά νοσήματα (ΘΕΝ): επιδημιολογική μελέτη Ι
 • Νεοπλασματικά και θρομβοεμβολικά νοσήματα (ΘΕΝ): Επιδημιολογική συσχέτιση του επιπολασμού τους σε νοσηλευθέντες ασθενείς κατά την διάρκεια των τελευταίων  50 ετών
 • Παράδοξη δράση του συνθετικού πεντασακχαρίτη (Arixtra)
 • Η επίδραση των περιβαλλοντικών μεταβολών στους θανάτους από νεοπλασματικά και θρομβοεμβολικά νοσήματα

3o Συνέδριο «Αθηροθρομβωτικές αγγειακές παθήσεις και Παράγοντες κινδύνου», Θεσσαλονίκη 2004, με 1 εργασία:

 • Χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ) ή ΗΧΜΒ με ασπιρίνη (ΑΣΟ) σε οξέα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ). Εργαστηριακή παρακολούθηση

15ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2004, με 7 εργασίες:

 • Εφαρμογή της τεχνικής μικροσυστοιχιών DNA (DNA Micro-arrays) για την αιτιολογική ταυτοποίηση της θρομβοφιλικής διάθεσης. Σύγκριση με την κλασσική PCR-μέθοδο
 • Επιτυχής αντιμετώπιση ασθενούς με αγγειοτροπικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα με τον συνδυασμό Mabthera και CHOP
 • Αντίσταση στην ασπιρίνη
 • Η παραγωγή προθρομβινάσης σε αιμορροφιλικούς ασθενείς με και χωρίς θρομβογόνες μεταλλάξεις
 • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Η σημασία της LDH ως προγνωστικού παράγοντα
 • Συσσώρευση των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
 • Συσχέτιση νόσου Crohn και κληρονομικής θρομβοφιλίας: Ανίχνευση οροθετικότητας ASCA (Πρόδρομα αποτελέσματα)

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής (3ο ΕΣΙΣ ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 2005, με 1 εργασία:

 • Αξιολόγηση των F1+F2 και ΤΑΤ ως δεικτών δραστικότητας της προθρομβινάσης σε αιμορροφιλικούς ασθενείς

16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2005, με 7 εργασίες:

 • Μείζων χειρουργική επιπλοκή σε ασθενή με πολύ υψηλό τίτλο ανασταλτή. Επιτυχής αντιμετώπιση με NovoSeven
 • Σύνδρομο ΗΙΤ ΙΙ: Η εμπειρία μας από τη χρήση του Fondaparinux στην αντιμετώπισή τους
 • Συνύπαρξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας και αναστολή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων
 • Ο πιθανός προστατευτικός ρόλος του αλληλίου Leu34 του FXIII στα θρομβοεμβολικά επεισόδια και η συνύπαρξή του με τις μεταλλάξεις του FVL και PAI-1 4G/5G στους θρομβοφιλικούς
 • Συνθετικά γραμμικά και κυκλικά RGD πεπτίδια με in vitro αντιαιμοπεταλιακή δράση 
 • Θρομβοφιλικές μεταλλάξεις: Σύγκριση μεταξύ της τεχνικής των μικροσυστοιχιών και της σύνδεσης ολιγονουκλεοτιδίων στερεάς φάσης (SPOLA)
 • Μελέτη της επίδρασης της Ερυθροποιητίνης στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων ασθενών με ΜΔΣ

«Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης – Καρκίνος και θρόμβωση», Θεσσαλονίκη 2006, με 6 εργασίες:

 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ως πρώτη εκδήλωση καρκίνου παχέος εντέρου
 • Κυτταρομετρία ροής – Συσσώρευση αιμοπεταλίων και μυελοπαραγωγικά σύνδρομα
 • Προηγηθείσα υποτροπιάζουσα θρόμβωση ασυμπτωματικού καρκίνου στομάχου (σύνδρομο Trousseau)
 • Αιτιολογία θανάτων στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (αναδρομική μελέτη 50 ετών)
 • Συχνότητα θρομβώσεων σε νεοπλάσματα ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (αναδρομική μελέτη 10 ετών)
 • Θρομβοεμβολικές επιπλοκές σε έδαφος μυελοβλαστώματος εγκεφάλου

17ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2006, με 9 εργασίες:

 • Αίμαρθρο ως επιπλοκή λήψης Souperwarfarin
 • Αίτια θανάτου και μεταβολές τους. Αναδρομική επιδημιολογική μελέτη σε αγροτική περιοχή (1950-2005)
 • Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, μια σπάνια εκδήλωση σε δύο ασθενείς με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία
 • Η σημασία της γαλακτικής αφυδρογονάσης σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 • Οξεία επίδραση της δίαιτας στη λειτουργία των αιμοπεταλίων
 • Επίδραση της δίαιτας στους βιταμινο-Κ εξαρτημένους παράγοντες
 • Θρόμβωση σπληνικής φλέβας ως πρώτη εκδήλωση θρομβοφιλίας Leiden
 • Αξιολόγηση μηχανήματος αυτοανάλυσης χρόνου προθρομβίνης και INR
 • Θρομβοεμβολικές επιπλοκές και καρκίνος

Αλκυονίδες Ημέρες Νευρολογίας, Καλαμπάκα 2007, με 4 εργασίες:

 • Φυσιολογία των αιμοπεταλίων. Μορφολογία –Λειτουργικές ιδιαιτερότητες
 • Παθολογία των αιμοπεταλίων
 • Λειτουργική ανεπάρκεια αιμοπεταλίων. Ιατρογενής – Άλλης αιτιολογίας
 • Διαταραχές της αιμόστασης στη Χρόνια Νεφρική Νόσο

33o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2007, με 1 εργασία:

 • Συσχέτιση θρομβοκυττάρωσης και υπερκαλιαιμίας

18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2007, με 3 εργασίες:

 • Αιμοδότες υψηλού κινδύνου για ηπατίτιδα και δείκτες ηπατίτιδας Β

Μοριακός έλεγχος στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας χρόνος εμπειρία

Περιπτώσεις σιωπηλής ηπατίτιδας Β

41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2008, με 1 εργασία:

 • Κλαδική θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς σε έδαφος αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

20ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο 2009, με 2 εργασίες:

 • Επίπεδα χαλκού σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες
 • Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση συνδεόμενη με μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

11ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, Λάρισα 2010, με 1 εργασία:

 • Η Θρομβοφιλία ως αίτιο θρόμβωσης της κεντρικής φλέβας του Αμφιβληστροειδή

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2011, με 1 εργασία:

 • Οξεία επίδραση στην αιμόσταση της μεσογειακής δίαιτας

22ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2011, με 5 εργασίες:

 • H Serratia Marcescens ως αίτιο ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων με τεχνική γέλης και αιμόλυσης ερυθρών panel
 • Κέντρο Μοριακού ελέγχου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πέντε χρόνια εμπειρία
 • Έλεγχος ατόμων με μεσογειακή αναιμία για πιθανή μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) με μετάγγιση
 • Περίπτωση αιμολυτικής νόσου νεογνού λόγω πολλαπλής αλλοανοσοποίησης (στο σύστημα Rhesus και στο σύστημα KIDD)   
 • Αυτοαποκλεισμός αιμοδοτών: Εμπειρία πρώτου τριμήνου εφαρμογής του

23ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2012, με 3 εργασίες:

 • Ανάπτυξη αντι Μ αντισώματος κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
 • Μελέτη χαρακτηριστικών των αποκλεισθέντων αιμοδοτών στο νοσοκομείο και στις κινητές μονάδες αιμοληψιών
 • Σύγκριση του αποκλεισμού αιμοδοτών στο νοσοκομείο και στις κινητές μονάδες αιμοληψιών

24ο Πανελλήνιο αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2013, με 4 εργασίες:

 • ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ  ΣΥΜΒΑMΑΤΩΝ ΣΕ  ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-JKA ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα 2014, με  2 εργασίες:

 • Ανίχνευση ετεροζυγωτών δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε αιμοδοτικό πληθυσμό με αφορμή απόφραξη φίλτρων λευκαφαίρεσης
 • Διερεύνηση Βακτηριακής μόλυνσης σε προϊόντα αίματος με αφορμή αιμόλυση ή εμφάνιση αντίδρασης σε μετάγγιση

25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2014, με 3 εργασίες:

 • Κατανομή μονάδων αίματος στα συστήματα ΑΒΟ και Rhesus σε μεγάλο αριθμό αιμοδοτών της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Συχνότητα κατανομής φαινοτύπων στο σύστημα Lewis και έμμεσα συμπεράσματα για τη συχνότητα εκκρινόντων σε αιμοδοτικό πληθυσμό της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Μηνιαία κατανομή βαγοτονικών αντιδράσεων σε αιμοδότες στην διάρκεια ενός έτους

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, , Θεσσαλονίκη 2015, με 3 εργασίες:

 • ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΡΙΒΑΡΟΞΑΜΠΑΝΗ (XARELTO®) ΕΝΑΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
 • ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ