Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις

Από τον Ιούλιο του 1996 έως τον Αύγουστο του 1998 ειδικεύτηκα στην εσωτερική Παθολογία, ειδικότερα ασκήθηκα επί 2 έτη στην ειδική Παθολογία, στην Β΄ Παθολογική Κλινική του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης, όπου ασχολήθηκα με την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούσαν όλο το φάσμα της εσωτερικής Παθολογίας και είχα ενεργό συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής, με παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών, ανασκόπηση θεμάτων και βιβλιογραφική ενημέρωση.

Από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Μάρτιο του 2003 ειδικεύτηκα στη Αιματολογία, ειδικότερα ασκήθηκα επί 4 έτη στην ειδικότητα της Αιματολογίας, στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου συμμετείχα ενεργά στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής. 

Επιπλέον κατά το διάστημα αυτό ασκήθηκα:

Επί 6 μήνες (1/6/2002 – 30/11/2002), στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, όπου ασχολήθηκα με όλο το φάσμα των εργασιών του Κέντρου, όπως επιλογή και ανάνηψη αιμοδοτών, έλεγχο αντιγονικών συστημάτων των ερυθρών αιμοσφαιρίων, έλεγχο αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, συλλογή αιμοπεταλίων από αιμοδότες και παρακολούθηση ασθενών πασχόντων από θαλασσαιμία. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της άσκησής μου στο Κέντρο Αιμοδοσίας, συμμετείχα και σε εξορμήσεις για τη συλλογή μονάδων αίματος από αιμοδοτικούς συλλόγους.

Επί 6 μήνες (1/12/2001 – 31/5/2002), στη Μονάδα Αιμόστασης της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογική Κλινικής του Α.Π.Θ., στην οποία εκπαιδεύτηκα στη χρήση των αυτοματοποιημένων αναλυτών αιμόστασης, στη δοκιμασία της συσσώρευσης και στον προσδιορισμό των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης των αιμοπεταλίων καθώς και σε τεχνικές χρήσιμες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με προβλήματα αιμόστασης και κυρίως ασθενών με αιμορροφιλία και θρομβοφιλία, παράλληλα δε παρακολούθησα όλη την εκπαιδευτική δραστηριότητα της μονάδας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επί 1,5 μήνα (1/4/2003 – 16/5/2003), στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού του Αιματολογικού Τμήματος του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», όπου συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες της προετοιμασίας και διεξαγωγής της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και αποθεραπείας των ασθενών.

Στα πλαίσια της ειδικότητάς μου, τόσο της Παθολογίας όσο και της Αιματολογίας, συμμετείχα ενεργά στις εσωτερικές και στις γενικές παθολογικές εφημερίες των αντίστοιχων κλινικών.

Στις 29/5/2003 έλαβα τον τίτλος ειδικότητας στην Αιματολογία, κατόπιν εξετάσεων.

Μετεκπαίδευση

Για χρονικό διάστημα 9 ετών και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2003 έως το 2011 διατέλεσα Επιστημονικός συνεργάτης στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (αρ. συν. 154η /2-7-2003, 178η /29-6-2005 και 205 /26-9-2007).

Από τις 2/7/2003 έως τις 31/8/2006, ως άμισθος επιστημονικά συνεργαζόμενος στην Α΄ ΠΡΠ Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, μετεκπαιδεύτηκα συμμετέχοντας στην πλήρη δραστηριότητα των τακτικών εξωτερικών ιατρείων αιμόστασης, (διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών με διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού), υπό τον Καθηγητή κ. Παντελή Μακρή, υπεύθυνου τότε της Μονάδος και των εξωτερικών Ιατρείων Αιμόστασης.

Ταυτόχρονα εκτός από τα αιματολογικά και παθολογικά περιστατικά, μετεκπαιδεύτηκα και σε θέματα νοσηλείας ασθενών με προβλήματα αιμόστασης, που νοσηλεύοταν τόσο στην Α΄ ΠΡΠ Kλινική όσο και στις άλλες κλινικές του Νοσοκομείου, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση, παρακολούθηση και νοσηλεία κυρίως αιμορροφιλικών και θρομβοφιλικών ασθενών.

Παράλληλα εκπαιδεύτηκα στη θεωρία και στις τεχνικές της κυτταρομετρίας ροής. Τεχνικές τις οποίες χρησιμοποίησα κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής μου Διατριβής.

Επίσης παρακολούθησα το 7ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής, διάρκειας ενός εξαμήνου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην Θεσσαλονίκη από τις 8.11.2006 έως τις 28.3.2007.

Το πρόγραμμα διαπραγματευόταν θέματα:

 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Δομής και λειτουργίας της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ.
 • Κανονισμού προγραμμάτων και οργάνωσης Ιατρικών σπουδών
 • Στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης
 • Κλινικής άσκησης, Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, Έρευνας και Αξιολόγησης

Περιελάμβανε δε:

 • Θεωρητικές εισηγήσεις
 • Εφαρμοζμένα φροντιστήρια (Workshops)
 • Δύο ημερίδες και
 • Διεπιστημονική προσέγγιση

Συμμετοχές

– το IXth advanced teaching course on thrombosis που διοργάνωσε η European Thrombosis Research Organization (E.T.R.O) στο Βέλγιο, από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2003.

– το International Curse in Hemophilia – From Diagnosis to Therapy στο Malmö της Σουηδίας, από τις 10 έως τις 15 Οκτωβρίου του 2005. Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα διοργανώθηκαν από το τμήμα Αιμόστασης του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας, ήταν εγκεκριμένα από το IPLUS (Institute for professional development of physicians in Sweden – course No. 20050086) και περιελάμβαναν:

1. Σεμινάρια:

 • φυσιολογίας και παθολογίας της πήξης
 • μοριακής γενετικής και διάγνωσης της αιμορροφιλίας Α και Β
 • προφυλακτικής θεραπείας και παρακολούθησης ασθενών
 • ορθοπεδικής και χειρουργικής αντιμετώπισης επιπλοκών
 • διάγνωσης και αντιμετώπισης ανασταλτών
 • θεμάτων σχετικών με την ποιότητα ζωής, νοσοκομειακής και κοινωνικής φροντίδας των ασθενών
 • σκοπών και δραστηριοτήτων της World Federation of Hemophilia (WFH)

2. Πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Lund του Malmö που περιελάμβανε:

 • αντιμετώπιση και νοσηλεία ασθενών με αιμορροφιλία
 • γονιδιακή μελέτη
 • εργαστηριακή διάγνωση ανασταλτών
 • μελέτες φαρμακοκινητικής

Μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης, κατόπιν εξετάσεων απονεμήθηκε δίπλωμα, το οποίο απέφερε στον κάτοχο 28 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME). (Πιστοποιητικό 18)

– το XIth International Myeloma Workshop και το IVth International Workshop on Wldenstroems Macroglobulemia, που πραγματοποιήθηκε στην Κω από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2007.

– Τα μαθήματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, με θέμα: «Φαρμακευτική αλλεργία», στις 29 Νοεμβρίου 1997, στη Θεσσαλονίκη.

– Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας, που έλαβαν χώρα στις 14 και 15 Μαρτίου 1998, στη Θεσσαλονίκη.

– Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στα πλαίσια της 2ης Επιστημονικής ημερίδας που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Τεχνητή διατροφή», στις 15 Ιουνίου του 1999.

– Το ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, με θέμα: «Λεμφώματα», που πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Σεπτεμβρίου 1999, στη Θεσσαλονίκη.

– Την 1η Επιστημονική Ημερίδα Κλινικής Φαρμακολογία, που πραγματοποιήθηκε την 1 Απριλίου 2000, στη Θεσσαλονίκη.

– Τις εργασίες της 3ης Επιστημονικής ημερίδας, που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο», στις 12 Απριλίου του 2000.

– Το ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, με θέμα: «Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα», στις 26 και 27 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη το 2000.

– Τις εργασίες της 4ης Επιστημονικής ημερίδας, που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Κυτταρομετρία ροής και εφαρμογές της», στις 23 Μαΐου 2000.

– Το πρόγραμμα σεμιναρίων, που διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής, με τίτλο: «Εφαρμογές Γραφείου» διάρκειας 20 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από τις 4.4 έως τις 18.4.2000 στη Θεσσαλονίκη.

– Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας, που έλαβαν χώρα στις 15 και 16 Απριλίου 2000, στη Θεσσαλονίκη.

– Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Υπερλιπιδαιμίες και αθηροσκλήρωση στον 21ο αιώνα» που έλαβαν χώρα στις 1-3 Φεβρουαρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη.

– Την Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, με θέμα: «Ιονίζουσα ακτινοβολία, χημικές ενώσεις και αιματολογικές κακοήθειες», στις 22 Φεβρουαρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη.

– Το πρόγραμμα σεμιναρίων, που διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής, με τίτλο: «Outlook Εξοικείωση με το Internet» διάρκειας 10 ωρών, που έλαβε χώρα από τις 5.2 έως τις 16.2.2001 στη Θεσσαλονίκη.

– Την επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρείας μελέτης του ήπατος, με θέμα: «Κληρονομικές διαταραχές υπερφόρτωσης με σίδηρο», στις 26 Μαΐου 2001, στη Θεσσαλονίκη.

– Το 1ο ετήσιο σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη.

– Το πρόγραμμα σεμιναρίων, που διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής, με τίτλο: «Excel και Access» διάρκειας 20 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από τις 23.4 έως τις 4.5.2001 στη Θεσσαλονίκη.

– Την 6η επιστημονική εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ορθοπεδική και Τραυματολογική Εταιρία Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Φλεβοθρόμβωση – Πνευμονική Εμβολή», στις 16 Φεβρουαρίου 2002, στη Θεσσαλονίκη.

– Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας «Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας», στις 29-31 Μαρτίου 2002, στη Θεσσαλονίκη.

– Την Επιστημονική Ημερίδα του Επιστημονικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων με θέμα: «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις: Προστασία επαγγελματιών υγείας έναντι αιματογενώς μεταδιδομένων νοσημάτων», που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2002, στη Θεσσαλονίκη.

– Το 2ο ετήσιο σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2002, στη Θεσσαλονίκη.

– Την επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Διαβήτης: ένα πολυοργανικό νόσημα» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2002.

– Την επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Προβλήματα εκπαίδευσης και λειτουργίας την ημέρα της γενικής εφημερίας» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2002.

– Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με θέμα: «Παράγοντες κινδύνου και αθηροσκληρωτικές αγγειακές παθήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 22-25 Ιανουαρίου 2003.

– Το επιστημονικό διήμερο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, με θέμα: «Οξείες λευχαιμίες και χρόνια μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα», που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 14-15 Φεβρουαρίου 2003.

– Την επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Το κώμα» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 18 Μαρτίου 2003.

– Τις εργασίες της 2ης ημερίδας Αιμορροφιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.

– Την επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, με θέμα: «Οξύ κοιλιακό άλγος» που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2003, στη Θεσσαλονίκη.

– Το 4ο Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, με θέμα: «Μετάγγιση αίματος βασισμένη σε ενδείξεις» που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.

– Το 3ο ετήσιο σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στις 2 – 4 Οκτωβρίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.

– Τις «Ελληνικές ημέρες θρόμβωσης» που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2003.

– Tην επιστημονική ημερίδα, που διοργάνωσε το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και η ΩΡΛ Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, με θέμα: «Αναζήτηση στο διαδίκτυο και Ηλεκτρονική παρουσίαση εργασιών» στις 12 Ιουνίου 2004, στη Θεσσαλονίκη.

– Τις «Ελληνικές ημέρες θρόμβωσης» που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2005, στη Θεσσαλονίκη.

– Την εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Αντιβιοτική Θεραπεία» που πραγματοποιήθηκε από την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στις 21 Ιανουαρίου 2006, στη Θεσσαλονίκη (6 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης – CME).

– Τις «Ελληνικές ημέρες θρόμβωσης» με θέμα: «Καρκίνος και Θρόμβωση» που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.

– Το 2ο Σεμινάριο Μαιευτικής Αναισθησίας-Αναλγησίας με θέμα: «Μαιευτική Αναισθησία – Αιματολογικά Προβλήματα» που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.

– Την ημερίδα με θέμα: «Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία – Λέμφωμα από Κύτταρα Μανδύα» που διοργάνωσε το τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, στο Καρπενήσι.

– Την ημερίδα με θέμα: «Νεώτερα φάρμακα στην αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος: παρόν και μέλλον» που διοργάνωσε το τμήμα Λεμφοϋπερπλαστικών νόσων και η ομάδα μελέτης πολλαπλού μυελώματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2006, στην Αλεξανδρούπολη.

– Την διημερίδα με θέμα: «Δεοντολογικά, Ηθικά και Νομικά ζητήματα στην Ιατρική πράξη» που διοργάνωσε η Α΄ Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2006, στην Θεσσαλονίκη.

– Την επιστημονική ημερίδα «Πρόσφατες εξελίξεις και Αλλαγές στη Αιματολογία» που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2009 στην Θεσσαλονίκη.

– Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2010 στην Θεσσαλονίκη.

– Το σεμινάριο «Επείγουσες καταστάσεις στη Νεφρολογία» που                 διοργανώθηκε από το Ελληνικό κολέγιο νεφρολογίας και υπέρτασης σε      συνεργασία με την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος στις 18 – 20 Ιουνίου 2010  στην Ξάνθη.

– Την επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Σπάνια Αιματολογικά νοσήματα – Εξελίξεις στην Παθογένεια και Θεραπεία» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 28 Μαϊου 2011

– Την ημερίδα με θέμα: «Διασφάλιση ποιότητας στην αιματολογία και αιμοδοσία – από τη θεωρεία στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 27 Μαίου 2011

– Τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων με τίτλο: «Η Αιμοδοσία το 2012» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου

– Το 1ο Επιστημονικό συμπόσιο «Οδηγίες Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην Καθ’ ημέρα πράξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας από 5 – 7 Απριλίου 2013

– Το 2ο Επιστημονικό συμπόσιο «Οδηγίες Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην καθ’ ημέρα πράξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2013

– Το πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εκπαιδευτικό αντικείμενο «Παρουσίαση των νέων βάσεων δεδομένων «EBSCOhost databases» και «Dyna Med» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2013

– Το σεμινάριο Αιμοδοσίας με τίτλο: «Η Αιμοδοσία το 2014» τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη στις 19 – 21 Ιουνίου 2014

– Το διαδραστικό σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας και εισαγωγής στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη

– Το κλινικό φροντιστήριο με θέμα: «Εντατικολογία: σήψη-καταπληξία, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, πνευμονική εμβολή» το οποίο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος και την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μακεδονίας & Θράκης, του τμήματος Ιατρικής, σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 28 Φεβρουαρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη

– Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης «Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED)» οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2015 στην Θεσσαλονίκη

– Το «Advanced Learning on Platelets & Thrombosis International Course 2015» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πέλλα στις 20-22 Μαρτίου 2015

– Το σεμινάριο με θέμα: «Βιοδείκτες μυοκαρδιακής βλάβης και στρες στην καθημερινή κλινική πράξη» που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη

– Το «Σχολείο του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας» με θέμα: «Θέματα Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Αιματολογία» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 24 έως 26 Απριλίου 2015

– Το 7ο σεμινάριο «Εκπαίδευση στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής» της επιτροπής Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση που πραγματοποιήθηκε στις 28.5.2015 στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ