Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής

Από το 1999 έως και το 2003 ως ειδικευόμενος της αιματολογίας, συμμετείχα στην προπτυχιακή εκπαίδευση των 3ετών, 5ετών και 6ετών φοιτητών ιατρικής στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (κλινική πρακτική άσκηση, θεωρητικά μαθήματα, διδακτικές επισκέψεις).

Από το 2003 έως και το 2010 παρείχα διδακτικό έργο, ως ειδικός πλέον αιματολόγος, σε 3ετής, 5ετής και τελοιόφοιτους φοιτητές ιατρικής καθώς και σε ειδικευόμενους ιατρούς κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως επιστημονικά συνεργαζόμενος και επικουρικός ιατρός, στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τους ειδικευόμενους Ιατρούς στην Αιματολογία, συνέβαλα στην εκπαίδευσή τους και σε πρακτικό, πέραν του θεωρητικού επιπέδου (τεχνικές λήψης μυελού των οστών, οστεομυελική βιοψία, μικροσκοπική εξέταση επιχρισμάτων περιφερικού αίματος και μυελού των οστών). Η ενεργός συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ ΠΡΠ Κλινικής συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια της θητείας μου ως επιμελητή Β΄, στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Επιπλέον συμμετέχω στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην Αιματολογία, Βιοπαθολογία καθώς επίσης και στην εκπαίδευση νοσηλευτών, νοσηλευτριών, επισκεπτριών και τεχνολόγων, στα πλαίσια της εργασίας μου στο Κέντρο Αίματος, όπου είμαι διορισμένος από το 2007.

Από το 2009 συμμετέχω στην  διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος «Θρομβοεμβολικές παθήσεις» της Α΄ ΠΡΠ κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ με την διδασκαλία δύο μαθημάτων: Ενός μαθήματος με τίτλο: «Ασυνήθεις εκδηλώσεις θρομβοφιλίας» και ενός κλινικού φροντιστηρίου στους θαλάμους των ασθενών για τα έτη 2009 και 2010 και ενός δεύτερου μαθήματος με τίτλο «Θρομβοφιλικές παθήσεις» το οποίο πραγματοποιείται μέχρι καις ήμερα.

Συμμετείχα επίσης για 5 έτη, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Αθηροσκλήρωση, Αθηροθρόμβωση και Καρδιαγγειακές παθήσεις» για τα Ακαδημαϊκά έτη 2009-2013 με την διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Πηκτικός μηχανισμός και Αθήρωμα» με συντονιστές τους καθηγητές κ. Γιαννόγλου Γ. και Ευστρατιάδη Γ. 

Πέραν των ανωτέρω το εκπαιδευτικό μου έργο περιλαμβάνει εισηγήσεις, ομιλίες, μαθήματα και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:

Εισήγηση με θέμα: «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα και Αιμοπετάλια», η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διημερίδας «Ελληνικές Ημέρες Θρόμβωσης -Καρκίνος και θρόμβωση» στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση θρομβοφιλίας» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μετεκπαιδευτικής διημερίδας που διοργανώθηκε από την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2008, στη Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «Προεγχειρητική εκτίμηση της αιμορραγικής διάθεσης» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 23ου Βορειοελλαδικού Συνεδρίου, στις 29.3.2008 στη Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «Ήπιες αιμορραγικές διαταραχές. Εκτίμηση του αιμορραγικού κινδύνου, διάγνωση και αντιμετώπιση» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία, στις 12 Απριλίου 2008 στην Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση ως μετακαλούμενος ομιλητής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού νοσοκομείου Δράμας, στους Ιατρούς του Νοσοκομείου, με θέμα: «Θρομβοφιλία», στις 4.6.2008.

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., με την εισήγηση: «Ηπαρίνες – θρομβοπροφύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με οξέα παθολογικά προβλήματα» που πραγματοποιήθηκε στις 18.5.2009.

Εισήγηση με θέμα: «Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση συνδεόμενη με μεσαγγειοΰπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα», η οποία παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, την 1 Ιουνίου 2009 στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης του Τμήματος Μακεδονίας – Θράκης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Εισήγηση στα πλαίσια εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Νεότεροι αντιθρομβωτικοί παράγοντες. Νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 25ου Βορειοελλαδικού Συνεδρίου στις 20 Μαρτίου 2010, στην Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση ως μετακαλούμενος ομιλητής στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική, Κλινική του ΑΠΘ, στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών της μαθημάτων, με θέμα: «Προβλήματα αιμόστασης στη χειρουργική πράξη» που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2010.

Εισήγηση στην Α΄ Παθολογική Κλινική του ΑΠΘ, στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών της μαθημάτων, με θέμα «Έλεγχος και αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας» που πραγματοποιήθηκε στις 24.2.2010.

Συμμετοχή στα  μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, με την εισήγηση: «Νεότερες εξελίξεις στα αντιπηκτικά φάρμακα» που πραγματοποιήθηκε στις 23.2.2011.

Εισήγηση ως μετακαλούμενος ομιλιτής στην Αιματολογική κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων, με θέμα «Νεότερες εξελίξεις στην αντιπηκτική αγωγή» που πραγματοποιήθηκε στις 31.3.2011.

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. με την εισήγηση: «Μικρού Mοριακού Βάρους Ηπαρίνες», στις 16.1.2008.

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. με την εισήγηση: «Αίτια, διάγνωση και αντιμετώπιση θρομβοεμβολικών διαταραχών» που πραγματοποιήθηκε στις 16.3.2011

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011, στην Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. με την εισήγηση: «Θρομβοφιλία και θρόμβωση στην παιδική ηλικία» που πραγματοποιήθηκε στις 6.4.2011

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της ΩΡΛ κλινικής του ΑΠΘ με θέμα: «Προεγχειρητική εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου», που πραγματοποιήθηκε στις 22.11.2011

Εισήγηση με θέμα: «Μαζική μετάγγιση σε ασθενείς με μαζική αιμορραγία» η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Αιμοδοσίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στις 5.3.2012

Τα σεμινάρια αυτά ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα: Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ και συμμετείχα μετά από πιστοποίηση ως εκπαιδευτής με προσωπικό κωδικό εισηγητή 41881

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 Συμμετείχα στην εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την εισήγηση: «Αξιολόγηση των αντιπηκτικών φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», το οποίο παρουσιάστηκε στις 7.6.2012

Εισήγηση με θέμα: «Αντιδράσεις μετά μετάγγιση – Άμεσες και απώτερες» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Αιμοδοσίας για νοσηλευτές και τεχνολόγους που πραγματοποίησε η Ακαδημία Αιμοδοσίας στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2012, στην Θεσσαλονίκη

Συμμετείχα στον 12ο Κύκλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας με το μάθημα: «Μηχανισμός αιμόστασης» το οποίο παρουσιάστηκε στις 7-9-2013 στη Θεσσαλονίκη και στις 14-9-2013 στην Αθήνα

Εισήγηση με θέμα: «Θρόμβωση» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιστημονικού συμποσίου «Οδηγίες Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην Καθ’ ημέρα πράξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας από 5 έως 7 Απριλίου 2013

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Γενικών Ιατρών με το μάθημα: «Διαγνωστική προσέγγιση αναιμιών» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10.10.2013 στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 

Διατέλεσα υπεύθυνος του μαθήματος των ειδικευομένων της Α΄ Παθολογικής κλινικής του ΑΠΘ με θέμα: «Αντιπηκτικά φάρμακα» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2013 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, με την εισήγηση: «Εργαστηριακή διερεύνηση αιμοστατικών διαταραχών» η οποία παρουσιάστηκε στις 2.4.2014

Εισήγηση με θέμα: «Αντιδράσεις μετά μετάγγιση – Άμεσες και απώτερες» η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου Αιμοδοσίας για Νοσηλευτές και Τεχνολόγους της Ακαδημία Αιμοδοσίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας στις 19 – 21 Ιουλίου 2014 στην Θεσσαλονίκη

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής – ομιλητής, με θέμα: «Πνευμονική Εμβολή, Παθοφυσιολογία – Διάγνωση» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Εαρινό Σχολείο του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας» με θέμα: «Προεγχειρητική προσέγγιση ασθενούς με κίνδυνο αιμορραγίας» το οποίο πραγματοποιήθηκε από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη

Συμμετείχα σε στρογγυλή τράπεζα της «Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης» της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, με την εισήγηση: «Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή – Πηκτικός Μηχανισμός» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2015 στην Θεσσαλονίκη   

Συμμετείχα κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση της Α΄ Παθολογικής Κλινική, με την παρουσίαση στις 17.6.2014 του μαθήματος με θέμα: «Νεώτερα αντιπηκτικά» 

Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 6ετών φοιτητών Ιατρικής της Α΄ Παθολογικής κλινικής του ΑΠΘ, με το μάθημα: «Πηκτικός μηχανισμός – Αντιπηκτικά φάρμακα» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23.9.2015

Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Αιματολόγων της Α΄ Παθολογικής κλινικής του ΑΠΘ, με το μάθημα: «Μηχανισμός Αιμόστασης» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6.10.2015