Συγγραφικό Έργο

«Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα», Μονογραφία. σελ. 80, εκδόσεις Ζανδές, Θεσσαλονίκη 2006, ΙSBN 960864155-1

«Τα Αιμοπετάλια», Μονογραφία. σελ. 82, εκδόσεις Ζανδές, Θεσσαλονίκη 2007, ISBN 978960864157-0

 

Εγχειρίδιο με τίτλο:
«Θρομβοφιλία – Οδηγός πρόληψης θρομβωτικών επεισοδίων», σελ. 36, εκδόσεις Ζανδές

Έκδοση Α΄, Θεσσαλονίκη 2007, ISBN 978-960-86415-8-7

Έκδοση Β΄, διορθωμένη κι επαυξημένη, Θεσσαλονίκη 2011, ISBN 978-960-   98770-5-3

 

Διδακτορική Διατριβή με τίτλο:
«Ποσοτικές μεταβολές των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης των αιμοπεταλίων και επίδρασή τους στη λειτουργία αυτών στα μυελοδυσπλα­στικά σύνδρομα». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005 http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/17902#page/1/mode/2up


Συν-συγγραφέας τεσσάρων κεφαλαίων:

  1. Φυσιολογία των αιμοπεταλίων. Μορφολογία – Λειτουργικές ιδιαιτερότητες
  2. Παθολογία των αιμοπεταλίων
  3. Λειτουργική ανεπάρκεια των αιμοπεταλίων. Ιατρογενής – Άλλης αιτιολογίας
  4. Διαταραχές της αιμόστασης στη χρόνια νεφρική νόσο,

στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης στην Νεφρολογίας, στον Γ΄τόμο με θέμα: «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο αιμοποιητικό σύστημα», έκδοση 9ος κύκλος Αλκυονίδων ημερών, Αθήνα 2007


Συγγραφέας τεσσάρων κεφαλαίων:

  1. Θρομβοφιλικές παθήσεις
  2. Ασυνήθεις εκδηλώσεις θρομβοφιλίας
  3. Αντιπηκτική αγωγή – νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα
  4. Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο,

στο βιβλίο «Θρομβοεμβολικές παθήσεις», Εκδόσεις «Ροτόντα» – Θεσσαλονίκη 2010, που διδάσκεται στα πλαίσια του αντίστοιχου επιλεγόμενου μαθήματος στους φοιτητές της Ιατρικής του Α.Π.Θ.