Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά

Πρόληψη και θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου σε θρομβοφιλικούς ασθενείς

Φώτης Γκιρτοβίτης

Haema 2014; 5(1): 41-53

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς μυελοίνωσης

Α. Παπαδόπουλος, Γ. Καϊάφα, Φ. Ι. Γκιρτοβίτης

Haema, Nov. 2008; 409-415

 

Ήπιες αιμορραγικές διαταραχές, εκτίμηση του κινδύνου, διάγνωση και αντιμετώπιση

Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης

Haema, Απρίλιος 2008; 68-73 «Αιμόσταση – Διαταραχές και Αντιμετώπιση»

 

Κλαδική θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς σε έδαφος αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

Α. Πραϊδου, Ε. Κανονίδου, Σ. Λάκε, Σ. Διάφας, Φ. Γκιρτοβίτης, Π. Οικονομίδης.

Οφθαλμολογία 2008; 20(3):218-222.

 

Μορφολογία και δομή των αιμοπεταλίων

Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης, Παντελής Μακρής, Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας 2007; 52(5):268-278

 

Μέθοδοι μελέτης των αιμοπεταλίων. Δυνατότητες και περιορισμοί

Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης, Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας 2007; 52(3):158-165

 

Θρομβοεμβολικά νοσήματα: μελέτη του επιπολασμού τους μεταξύ των νοσηλευομένων ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Μακρής ΠΕ., Μπούτου Α., Παπαμίχος Σ., Μπούκας Α., Τσούκας Δ., Τριανταφύλλου Α., Αναστασιάδης Σ., Μακρής Μ., Γκιρτοβίτης I.Φ.

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2007; 1776:2-14

 

Συστηματική μαστοκύττωση, ένα σπάνιο αίτιο ηωσινοφιλίας

Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης, Γεωργία Καϊάφα, Μαρία Μπαλτατζή, Βασιλική Καλούτση, Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Γαληνός 2006; 48(3):281-287

 

Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και θρομβωτικά επεισόδια σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση

Α. Σιούλης, Μ. Νικοδημοπούλου, Σ. Λιάκος, Φ. Γκιρτοβίτης, Α. Ακριτίδου, Α. Μακέδου, Π. Μακρής, Δ. Γρέκας

Ελληνική Νεφρολογία 2005; 17(2):161-167

 

Υπερασβεστιαιμία: διαγνωστική προσέγγιση

Γκιρτοβίτης Ι.Φ., Χατζητόλιος Ι.Α.

Ελληνική Ιατρική 2004; 69:101-112

 

Υπερομοκυστεϊναιμία σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος, Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης, Χρήστος Γ. Σαββόπουλος, Μαρία Χατζηδημητρίου, Ευφροσύνη Σ. Τσιρογιάννη, Αντώνιος Γ. Ζιάκας, Ιφιγένεια Δ. Πηδώνια, Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Καρδιά και αγγεία, 2003; VIII (3):240-244

Σύνδρομο EVANS με πρώτη εκδήλωση οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Ηλιάδης Φ., Μηλόπουλος Χ., Γκιρτοβίτης Φ., Ζιώγου Ευ., Παπαδόπουλος Α., Μπαλτατζή Μ., Παπαγιάννης Β.

Γαληνός 2003; 45(2):154-159

Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο

Γκιρτοβίτης Φώτιος, Χατζητόλιος Απόστολος

Γαληνός 2003; 45:471-482

 

Ραβδομυόλυση και Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια μετά από χρήση Σεριβαστατίνης. Περιγραφή Περιστατικών και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Μ. Μπαλτατζή, Α. Χατζητόλιος, Χ. Σαββόπουλος, Ε. Τσιρογιάννη, Φ. Ηλιάδης, Φ. Γκιρτοβίτης, Α. Ζιάκας, Θ. Φραγκιαδάκης, Μ. Καραμούζης, Β. Μήρτσου-Φιδάνη

Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2002; 20:91-96

Θρομβοπενία από ηπαρίνη συνοδευόμενη από θρόμβωση της πνευμονικής αρτηρίας και πολλαπλές πνευμονικές εμβολές

Γκιρτοβίτης Φώτιος, Μακρής Παντελής

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2002; 19(5):568-572

 

Πρωτοπαθή λεμφώματα του γαστρεντερικού σωλήνα

Γκιρτοβίτης Ι. Φ., Χατζητόλιος Ι. Α.

Γαληνός 2002; 44(2):189-208

Σύνδρομο εγκλεισμού: Περιγραφή δύο περιστατικών. Διαγνωστικά προβλήματα, ηθικά διλήμματα στην αντιμετώπισή τους

Μαρία Κοσμίδου, Σωτήρης Γιαννόπουλος, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος, Χρήστος Σαββόπουλος, Φώτιος Γκιρτοβίτης, Ευφροσύνη Τσιρογιάννη

Νευρολογία 2001; 10(3):159-163

 

Φυσιολογία των αιμοπεταλίων. Μορφολογία – Λειτουργικές ιδιαιτερότητες

Π.Ε. Μακρής, Φ. Γκιρτοβίτης

Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση Νεφρολογίας, Γ΄ τόμος, έκδοση 9ος κύκλος αλκυονίδων ημερών. Αθήνα 2007, σελ. 1285-1293

 

Παθολογία των αιμοπεταλίων

Π.Ε. Μακρής, Φ. Γκιρτοβίτης

Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση Νεφρολογίας, Γ΄ τόμος, έκδοση 9ος κύκλος αλκυονίδων ημερών. Αθήνα 2007. Αθήνα 2007, σελ. 1294-1300

 

Λειτουργική ανεπάρκεια των αιμοπεταλίων. Ιατρογενής – Άλλης αιτιολογίας

Π.Ε. Μακρής, Φ. Γκιρτοβίτης

Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση Νεφρολογίας, Γ΄ τόμος, έκδοση 9ος κύκλος αλκυονίδων ημερών. Αθήνα 2007, σελ. 1301-1306

 

Διαταραχές της αιμόστασης στη χρόνια νεφρική νόσο

Π.Ε. Μακρής, Φ. Γκιρτοβίτης

Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση Νεφρολογίας, Γ΄ τόμος, έκδοση 9ος κύκλος αλκυονίδων ημερών. Αθήνα 2007, σελ. 1368-1374